Τεχνολογία δικτύου 2G vs 3G

Η αρχικοποίηση των δικτύων επικοινωνίας άρχισε με την αναλογική (1G) κινητή τηλεφωνία στην οποία πολλά από τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα στα υπάρχοντα δίκτυα δεν ήταν διαθέσιμα όπως η SIM κ.λπ. Η εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε με το GSM (2G) και τώρα βρισκόμαστε στην πόρτα βήμα προς 4G περνώντας 2.5G, 2.75G, 3G και 3.5G.

Τεχνολογία δικτύων 2G (GSM)

Το Παγκόσμιο Σύστημα Κινητής Επικοινωνίας είναι επίσης γνωστό ως 2G είναι η πρώτη προσπάθεια τυποποίησης της σύγχρονης ψηφιακής κυψελοειδούς έννοιας. Το πρότυπο τεχνολογίας εισήχθη για πρώτη φορά το 1991 και από εκεί και πέρα ​​ο αριθμός των συνδρομητών έχει αυξηθεί πάνω από 200 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια του 1998. Το πρότυπο έχει γίνει τόσο δημοφιλές μεταξύ των ανθρώπων δεδομένου ότι η μετάδοση φωνής ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη και με τις τεχνολογικές εξελίξεις κινητά τηλέφωνα GSM γίνονται εύχρηστα.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα φορητά ακουστικά GSM αποτελούνται από ένα αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας του συνδρομητή στο δίκτυο και ονομάζεται ως SIM (Subscriber Identity Module). Η τεχνολογία πολλαπλής πρόσβασης είναι μια υβριδική έκδοση των FDMA (Multiple Access Division Division) και της TDMA (Multiple Access Time Division) προκειμένου να αυξηθεί η υποστήριξη συνδρομητών σε ένα δεδομένο κελί. Επίσης, η έννοια του κυττάρου είναι επίσης πυκνοκατοικημένη και για την κάλυψη της διεπαφής του αέρα μια περιοχή διαιρείται σε μικρές εξαγωνικές περιοχές οι οποίες είναι γνωστές ως κύτταρα και κάθε μία καλύπτεται με τη χρήση 3 κεραίας τομέα GSM.

Η διασύνδεση ραδιοσυχνοτήτων GSM έχει ρυθμό δεδομένων 270Kbps και το εύρος ζώνης του φωνητικού καναλιού περιορίζεται σε 200 kHz το οποίο είναι αρκετό για να μεταφέρει φωνητικά δεδομένα. Η κατανομή του φάσματος για το GSM από το 3GPP αποτελείται από 14 ζώνες στις οποίες οι ακόλουθες ζώνες χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό σε κινητά δίκτυα όπως GSM 850, GSM 900, GSM 1800 και GSM 1900. Εδώ η ζεύξη ανερχόμενης ζεύξης και κατερχόμενης ζεύξης χρησιμοποιεί διακεκριμένες ζώνες επικοινωνίας και η απόσταση duplex είναι 45MHz για ζώνη GSM 900. Έτσι, οι συχνότητες ανερχόμενης ζεύξης είναι 890-915 MHz και η ζώνη συχνοτήτων κάτω ζεύξης είναι 935-960 MHz και κάθε ζώνη διαιρείται σε κανάλια των 200 kHz.

Η αξιοποίηση του φάσματος για το GSM πέφτει σε διάφορες ζώνες όπως το GSM 900 και το GSM 1800 (DCS) που χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπως η Ασία, η Ευρώπη κλπ. Και GSM 850 και GSM 1900 που χρησιμοποιούνται κυρίως στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Τεχνολογία δικτύων 3G

Καθώς τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξάνονται, η μετάδοση φωνής δεν είναι η μόνη που παρέχεται μέσω των δικτύων. Επιπλέον, βελτιώνεται η υποστήριξη υψηλών ρυθμών δεδομένων για εφαρμογές όπως κλήσεις βίντεο, ροή βίντεο και ήχου, τηλεδιάσκεψη και εφαρμογές πολυμέσων κ.λπ. σε κινητό περιβάλλον. Υπάρχουν δύο συνεργασίες, συγκεκριμένα το 3GPP και το 3GPP2, το τελευταίο είναι αυτό που καθιστά τα πρότυπα για το 3G με βάση την τεχνολογία CDMA.

Σύμφωνα με την ITU (Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών), οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται από οποιοδήποτε δίκτυο που καλείται δίκτυο 3G, όπως προτείνεται από το 3GPP. Οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων (down link) ελάχιστου 144Kbps για την κίνηση κινητών τηλεφώνων και 384Kbps για κυκλοφορία πεζών και 2Mbps σε εσωτερικούς χώρους για downlink. Το εύρος ζώνης της ζήτησης και η ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο 2Mbps καθορίζονται επίσης από το 3GPP.

Η τεχνολογία πολλαπλής πρόσβασης που χρησιμοποιείται είναι CDMA και η οποία βασίζεται σε ψευδοτυχαίο κώδικα για κάθε χρήστη που επιτρέπει πλήρη πρόσβαση στο εύρος ζώνης στη διεπαφή αέρα. Οι τεχνολογίες CDMA όπως CDMA2000, CDMA2000 1x EV-DO χρησιμοποιούνται σε διάφορα μέρη του κόσμου για δίκτυα 3G και το εύρος ζώνης είναι 1,25MHz για το CDMA 2000 και το WCDMA χρησιμοποιεί εύρος ζώνης 5 MHz.

Σχετικά θέματα:

1) Διαφορά μεταξύ τεχνολογίας δικτύου 3G και 4G

(2) Διαφορά μεταξύ δικτύων 4G και 5G