Η κατάχρηση ναρκωτικών και οινοπνεύματος αποτελεί μείζονα ανησυχία για τους νέους και τους ηλικιωμένους παγκοσμίως Παρόλο που έχουν ληφθεί πρακτικές και μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ο εθισμός και ο εθισμός εξακολουθούν να αποτελούν μείζον πρόβλημα. Τα μέτρα που λαμβάνονται περιλαμβάνουν την αποκατάσταση των ναρκωτικών, τη διακίνηση ναρκωτικών, τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών, καθώς και μεθόδους κατανάλωσης οινοπνεύματος.

Ποια είναι η συμπεριφορά;

Πρόκειται για μια συνολική κατάργηση του αλκοόλ και της χρήσης ναρκωτικών. Είναι γνωστό ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος θεραπείας του εθισμού.

Τι είναι η μείωση των βλαβών;

Μειώνει τις ζημιές που προκαλούνται από τα ναρκωτικά και τα εθιστικά φάρμακα. Λειτουργεί με παράλληλη ελαχιστοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και υγειονομικών ζημιών, μειώνοντας παράλληλα την πραγματική χρήση. Χρησιμοποιείται για τη μείωση της βλάβης με τη μείωση του αλκοόλ και της χρήσης ναρκωτικών. Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται κυρίως στην αυτονομία. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την παροχή καθαρότερων βελόνων στους χρήστες ναρκωτικών για την πρόληψη της εξάπλωσης ναρκωτικών, όπως ο ιός HIV και το AIDS.

Ομοιότητες μεταξύ γέννησης και μετριασμού


  • Και οι δύο προσπαθούν να μειώσουν την κατάχρηση ναρκωτικών και ναρκωτικών

Διαφορές μεταξύ του τοκετού και της μείωσης των βλαβών  1. Ορισμός

Το κάπνισμα είναι μια πλήρη διακοπή του αλκοόλ και της χρήσης ναρκωτικών. Από την άλλη πλευρά, η μείωση των βλαβών είναι η μείωση της βλάβης που προκαλείται από τα ναρκωτικά και τους εθισμούς.

Μείωση και πρόληψη ζημιών: πίνακας σύγκρισης

Μείωση ζημιών και πολλά άλλα

Παρόλο που έχει αποδειχθεί ότι έχουν επιτευχθεί υψηλά επίπεδα θεραπείας με τη χρήση στρατηγικών για το αλκοόλ και τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών, το πρόβλημα παραμένει ανεπίλυτο. Ωστόσο, η στρατηγική χρήσης εξαρτάται μόνο από τις ανάγκες του ατόμου.

Αναφορές

  • Gersstein D και Harwood H. Θεραπεία των προβλημάτων εθισμού, τόμος 1. https://books.google.co.ke/books?id=8NAOD1z7DBAC&pg=PT82&dq=drug+Abstinence&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi7q-be_vLhAhUQ2BoKHajpCu0Q6AEIOzAE#vseinf=fq
  • Andrew Tatarsky. Ψυχοθεραπεία μείωσης της βλάβης: μια νέα θεραπεία για την κατάχρηση ναρκωτικών και τα προβλήματα αλκοόλ. Jason Aronson, 2007. https://books.google.co.ke/books?id=hu0pVjZhhD8C&printsec=frontcover&dq=drug+Abstinence&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi7q-be_vLhAhUQ2BoKHajpCu0Q6AEILDAbfinubinstation&v=nubery&v=d=&ub=v=r=&ub=v=rub
  • Witkiewitz K & Marlatt G. Βλάβη Βλάβης, Δεύτερη Έκδοση: Πραγματικές Στρατηγικές για τη Διαχείριση Συμπεριφοράς Υψηλών Κινδύνων. Guilford Press Publishers, 2011. https://books.google.co.ke/books?id=9UeIN01-fgwC&printsec=frontcover&dq=Difference+between+Abstinence+vs+Harm+Reduction&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiPlNv4_fLhAhWN4DUU=UqUqUqUqUqUqUqUUUqUqUqUqUUUUUqUqUqUqUUUUUqUqUqUQUUUUKUQUQUQUQUQAQAQAQAQUQUQUUUUQUQUQAQAQAQAQTUQTUQTUZLIGI 20 έναντι% 20Harm% 20Radval και f = Noto σπηλιά
  • Image Credit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drug_Project_Continuum_of_Care.png
  • Image Credit: https://www.flickr.com/photos/nida-nih/8427042145