Φορολογητέο εισόδημα έναντι προσαρμοσμένου ακαθάριστου εισοδήματος

Το φορολογητέο εισόδημα και το προσαρμοσμένο ακαθάριστο εισόδημα είναι σαφώς καθορισμένοι όροι, αλλά μερικοί άνθρωποι τους βρίσκουν να προκαλούν σύγχυση όταν πρόκειται για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος που πρέπει να πληρώσουν για οποιοδήποτε οικονομικό έτος. Στις περισσότερες χώρες, ο φόρος εισοδήματος είναι προοδευτικός καθώς ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται με ένα εισόδημα μέχρι ένα ορισμένο όριο. Οποιοσδήποτε φόρος εισοδήματος εισπράττεται από ένα άτομο ή μια εταιρεία μετά τον υπολογισμό του συνόλου των εσόδων και στη συνέχεια αφαιρώντας όλα τα έξοδα και άλλες εκπτώσεις. Κανονικά, όλα τα εισοδήματα δεν φορολογούνται και υπάρχουν κάποια εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο.

Φορολογουμενο εισοδημα

Για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, όλα τα εισοδήματα συνυπολογίζονται ανεξάρτητα από την προέλευσή τους και στη συνέχεια τα έξοδα και οι εκπτώσεις που επιτρέπονται βάσει του κανόνα του φόρου εισοδήματος της χώρας αφαιρούνται από τη συνολική αξία για να φτάσουν στο ποσό των χρημάτων που πρέπει να φορολογηθούν με τα ισχύοντα επιτόκια. Σε περίπτωση επιχειρηματικής δραστηριότητας, όλες οι δαπάνες που βαρύνουν τις επιχειρήσεις πρέπει να αφαιρεθούν για να καταλήξουν σε φορολογητέο εισόδημα. Σε πολλές χώρες, εξαιρούνται επίσης τα έξοδα που προκύπτουν από την καταβολή τόκων για στεγαστικό δάνειο και την εκπαίδευση παιδιών μέχρι το όριο από το φορολογητέο εισόδημα.

Προσαρμοσμένο ακαθάριστο εισόδημα (AGI)

Το προσαρμοσμένο ακαθάριστο εισόδημα είναι πάντα μεγαλύτερο από το φορολογητέο εισόδημα. Είναι το συνολικό εισόδημα κάθε ατόμου μείον ορισμένα συγκεκριμένα στοιχεία. Κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, δεν είναι το ακαθάριστο εισόδημα αλλά το προσαρμοσμένο ακαθάριστο εισόδημα που αναζητείται. Το κέρδος που αποκτάται από την πώληση οποιασδήποτε περιουσίας προστίθεται σε άλλες πηγές εισοδήματος για να προκύψει προσαρμοσμένο μεικτό εισόδημα. Αυτές οι πηγές εισοδήματος θα μπορούσαν να είναι μισθοί, εισόδημα από τις επιχειρήσεις, έσοδα από μισθωμένα ακίνητα, τόκοι από χρήματα σε τράπεζες και όλα τα άλλα εισοδήματα. Με λίγα λόγια, το προσαρμοσμένο ακαθάριστο εισόδημα υπολογίζεται αφαιρώντας συγκεκριμένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον κανόνα του φόρου εισοδήματος που αριθμεί σήμερα 21. Ορισμένα από τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν ως εξής.

• Αφαίρεση HSA

• Ορισμένα έξοδα μεταφοράς

• Συνεισφορές στα σχέδια συνταξιοδότησης, όπως ορισμένες IRA

• Ποινές που καταβάλλονται για αποχώρηση από κάποιες αποταμιεύσεις

• Εκπαιδευτικά τέλη και τόκοι που καταβάλλονται για εκπαιδευτικό δάνειο

• Ορισμένα επαγγελματικά έξοδα

Διαφορά μεταξύ φορολογητέου εισοδήματος και προσαρμοσμένου ακαθάριστου εισοδήματος

> Τόσο η AGI όσο και το φορολογητέο εισόδημα είναι ονοματολογίες εισοδήματος ενός ατόμου ή μιας εταιρείας και χαρακτηρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να υπολογίσουν τον φόρο εισοδήματος που θα επιβληθεί στην οικονομική οντότητα.

> Όταν προστίθενται εισοδήματα από όλες τις πηγές και μειώνονται ορισμένα συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρονται στους φορολογικούς νόμους μιας χώρας, φτάνουμε στο προσαρμοσμένο ακαθάριστο εισόδημα. Το ποσό αυτό λαμβάνεται ως βάση για να φθάσει έπειτα στο φορολογητέο εισόδημα προσαρμόζοντας ορισμένες εκπτώσεις, είτε τυποποιημένες είτε προσωπικές.

> Έτσι, το προσαρμοσμένο ακαθάριστο εισόδημα είναι το εισόδημα που λαμβάνεται ως πρότυπο από το οποίο γίνονται κάποιες επιτρεπόμενες προσαρμογές ώστε να καταλήξουμε σε φορολογητέο εισόδημα.

> Το φορολογητέο εισόδημα είναι πάντα μικρότερο από το προσαρμοσμένο μεικτό εισόδημα Για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος ενός ατόμου ή μιας εταιρείας, είναι ζωτικής σημασίας να υπολογιστεί πρώτα το προσαρμοσμένο ακαθάριστο εισόδημα.