Τηλεσκόπιο εναντίον μικροσκοπίου

Το τηλεσκόπιο και το μικροσκόπιο είναι δύο επιστημονικά όργανα που εξυπηρετούν διαφορετικά τους σκοπούς τους. Μια από τις κύριες διαφορές ανάμεσα σε ένα τηλεσκόπιο και ένα μικροσκόπιο είναι ότι ένα τηλεσκόπιο χρησιμοποιείται για να δείτε τα πράγματα που είναι μακριά ενώ ένα μικροσκόπιο χρησιμοποιείται για να δείτε τα πράγματα που είναι πολύ κοντά.

Είναι πράγματι αληθές ότι και τα δύο όργανα χρησιμοποιούνται για να δουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις λεπτομέρειες των αντικειμένων ή των πραγμάτων. Μια άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ του τηλεσκοπίου και του μικροσκοπίου είναι ότι το εστιακό μήκος ή η απόσταση από το εστιακό σημείο προς τον φακό είναι διαφορετικό σε αυτά τα δύο επιστημονικά όργανα.

Ως αποτέλεσμα αυτού, το εστιακό σημείο στην περίπτωση ενός τηλεσκοπίου μπορεί να βρίσκεται σε μια μακριά θέση. Από την άλλη πλευρά, το εστιακό σημείο στην περίπτωση μικροσκοπίου είναι μόνο ένα κλάσμα μιας ίντσας μακριά.

Η διαφορά στη διάμετρο του φακού που χρησιμοποιείται στα δύο όργανα έχει επίσης μεγάλη σημασία όταν πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ τους. Η διάμετρος του φακού ή το άνοιγμα είναι πολύ μεγαλύτερη σε ένα τηλεσκόπιο. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι το άνοιγμα επιτρέπει μικρό όγκο φυσικού φωτός στο εστιακό σημείο.

Από την άλλη πλευρά, μόνο ένα τεχνητό φωτισμό χρησιμοποιείται σε ένα μικροσκόπιο. Ο τεχνητός φωτισμός γίνεται να πέσει στο εστιακό σημείο σε ένα μικροσκόπιο. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ένα τηλεσκόπιο και ένα μικροσκόπιο διαφέρουν το ένα από το άλλο όσον αφορά την καμπυλότητα του φακού.

Ένα μικροσκόπιο χρησιμοποιείται για να εξετάσει μικρότερα στοιχεία όπως η δομή των κυττάρων και του μονοκύτταρου οργανισμού. Από την άλλη πλευρά, μεγαλύτερα αντικείμενα που βρίσκονται πολύ μακριά είναι οι στόχοι ενός τηλεσκοπίου. Εν ολίγοις μπορεί να ειπωθεί ότι ένα τηλεσκόπιο χρησιμοποιείται για να κοιτάξει μέσα στο χώρο. Η μεγέθυνση είναι η λέξη-κλειδί και στα δύο επιστημονικά όργανα.