TELUS 4G έναντι 4G + LTE

Το TELUS 4G είναι ένας παροχέας υπηρεσιών ασύρματου δικτύου βασισμένος στον Καναδά, ο οποίος χρησιμοποιεί την τεχνολογία HSPA + (High Speed ​​Packet Access) με διπλή υλοποίηση φορέα. Το TELUS 4G + LTE είναι ένα επόμενο βήμα του παροχέα υπηρεσιών TELUS με βάση δίκτυα Forth Generation Long Term Evolution. Παρόλο που και οι δύο μπορούν να εμπορευματοποιηθούν ως δίκτυα 4ης γενιάς, σύμφωνα με τις τυποποιήσεις των Η.Π.Α. υπάρχει μια σαφής διαφορά μεταξύ των τεχνολογιών HSPA + και LTE.

TELUS 4G

TELUS είναι καναδικός πάροχος υπηρεσιών ασύρματου δικτύου που λειτουργεί με δίκτυο διπλού φορέα HSPA +. Η TELUS δρομολόγησε τεχνολογίες 4G το 2009 με μέγιστη ταχύτητα 21Mbps, η οποία είναι εφικτή χρησιμοποιώντας την τεχνολογία HSPA +. Στη συνέχεια, αναβάθμισαν το δίκτυο για να υποστηρίξουν τη μέγιστη ταχύτητα downlink των 42Mbps, η οποία ξεκίνησε το 2011. 42Mpbs μπορεί να επιτευχθεί με HSPA + με υποστήριξη διπλού φορέα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο TELUS, η μέση ταχύτητα λήψης είναι περίπου 7 έως 14Mbps, ενώ η μέγιστη ταχύτητα λήψης δικτύου είναι 42Mbps. Η TELUS σχεδιάζει να ξεκινήσει το 4G + με την τεχνολογία LTE στο εγγύς μέλλον. Σύμφωνα με την τρέχουσα μέγιστη ταχύτητα ανερχόμενης ζεύξης δικτύου είναι 5,76 Mbps. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ταχύτητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο που παρέχεται από τον διαχειριστή του δικτύου μπορεί να ποικίλλει λόγω του αριθμού παραγόντων όπως η συσκευή που χρησιμοποιείται, η συμφόρηση του δικτύου, η απόσταση από την περιοχή κυψέλης, οι τοπικές συνθήκες κλπ. Η τεχνολογία TELUS HSPA + καλύπτει περίπου το 97% πληθυσμό στον Καναδά. Το TELUS χρησιμοποιεί ζώνες συχνοτήτων 1900MHz και 850MHz σύμφωνα με τις προδιαγραφές 3GPP για το δίκτυό τους HSPA +. Από τη στιγμή που η TELUS λειτουργεί με τεχνολογία διπλού φορέα, έχουν ξεχωριστά κανάλια δεδομένων και φωνής, τα οποία επίσης βοηθούν στη βελτίωση του δικτύου και την αύξηση της χωρητικότητας.

TELUS 4G + LTE

Το 4G + LTE είναι το κινητό δίκτυο επόμενης γενιάς που είχε προγραμματιστεί ήδη από την TELUS για ανάπτυξη στις αρχές του 2012. Η πρώτη έκδοση LTE πραγματοποιήθηκε από την 3GPP τον Δεκέμβριο του 2008, ενώ μελέτες LTE ξεκίνησαν στις αρχές του 2005. Η υποστήριξη TELUS 4G + LTE με ταχύτητα 150Mbps προς τα κάτω και 75Mbps προς τα πάνω. Η LTE downlink χρησιμοποιεί την ορθογώνια πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης συχνότητας (OFDMA) με τεχνικές 64 QAM (Quadrature Amplitude Amplitude) για την επίτευξη υψηλής φασματικής απόδοσης, ενώ η LTE uplink χρησιμοποιεί DFTS-OFDMA (πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης συχνότητας) και τεχνική 64 QAM. Η φασματική απόδοση κατερχόμενης ζεύξης βελτιώνεται περαιτέρω με LTE χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές, όπως τον προγραμματισμό εξαρτώμενο από το κανάλι τομέα συχνοτήτων και τις τεχνικές κεραίας πολλαπλών εισόδων και πολλαπλών εξόδων (MIMO). Η βασική πρόθεση του LTE ήταν η επίπεδη αρχιτεκτονική, η οποία επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας το Node-B, το Gateway Architecture Evolution Gateway (SAE-GW) και την Οργάνωση Διαχείρισης Κινητών Τηλεφώνων (MME). Το eNode-B συνδέεται τόσο με MME όσο και με το SAE-GW για μεταφορά δεδομένων επιπέδου ελέγχου (Signaling) και για μεταφορά δεδομένων χρήστη (δεδομένα χρήστη) αντίστοιχα. Λόγω αυτής της απλής αρχιτεκτονικής μόνο ο κόμβος στο E-UTRAN (Universal Επίγεια Ραδιο Πρόσβαση) είναι το E-NodeB το οποίο διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των E-NodeB's άμεσα. Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει τη δρομολόγηση μόνο των απαιτούμενων δεδομένων χρήστη μέσω πυρήνα, ενώ άλλα δεδομένα κατευθύνονται απευθείας από το eNode-B μέσω της βέλτιστης διαδρομής. Το TELUS 4G + LTE χρησιμοποιεί το Advanced Wireless Spectrum (AWS) που καλύπτει φάσμα 1700 / 2100MHz. Το αρχικό σχέδιο της TELUS είναι η ανάπτυξη της 4G + LTE στα κέντρα αστικών κέντρων και μετά τη δημοπρασία φάσματος 700MHz, η οποία προσφέρει πολύ μεγαλύτερη διείσδυση, η TELUS σχεδιάζει να επεκτείνει την κάλυψη σε αγροτικές περιοχές.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του TELUS 4G και του TELUS 4G + LTE;

Το TELUS 4G είναι η υλοποίηση του 4G σύμφωνα με τον παροχέα ασύρματων υπηρεσιών του Καναδά χρησιμοποιώντας το HSPA +, ενώ το TELUS 4G + LTE είναι το δίκτυο επόμενης γενιάς του ίδιου παρόχου υπηρεσιών που θα προσφέρει υψηλότερες ταχύτητες δεδομένων από το υπάρχον δίκτυο. Επί του παρόντος, το TELUS 4G λειτουργεί με HSPA + με διπλό φορέα για να επιτύχει υψηλά ποσοστά δεδομένων, ενώ το 4G + LTE σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στις αρχές του 2012. Το 4G + LTE είναι πρότυπο 3GPP 8, το οποίο αρχικά εισήχθη ως πρότυπο 4G, ενώ το HSPA + 3G πρότυπα (3GPP έκδοση 6 και 7) που μπορούν να υποστηρίξουν μεσοπρόθεσμα υψηλούς ρυθμούς δεδομένων όπως με το LTE.

HSPA + και LTE έχουν επίσης σημαντικές αρχιτεκτονικές αλλαγές. Το LTE υποστηρίζει περισσότερη επίπεδη αρχιτεκτονική με βελτιώσεις που επικεντρώνονται μόνο στις υπηρεσίες μεταγωγής πακέτων, ενώ το HSPA + υποστηρίζει τόσο τους τομείς πακετομεταγωγής όσο και τους κυκλωματομεταβλητές, χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονική πυρήνα SGSN / GGSN και MSC-S / MGwbased.

Δεδομένου ότι το TELUS 4G προς το παρόν είναι HSPA +, έχουν πολλές επιλογές υποστήριξης συσκευών σε σύγκριση με τις συσκευές δικτύου 4G + που βασίζονται σε LTE, επειδή η διαθεσιμότητα συσκευών που υποστηρίζουν LTE δεν είναι τόσο κοινή όσο με συσκευές που υποστηρίζονται από το HSPA +. Αυτό οφείλεται απλώς στις διαφορές στη διεπαφή αέρα. Η τεχνική HSPA + εισήχθη βελτιώνοντας τις διαθέσιμες τεχνικές 3ης γενιάς, οι οποίες έχουν συμβατότητα προς τα πίσω, ενώ η 4G βασίστηκε στις νέες τεχνικές διεπαφής αέρα που επιτρέπουν μεγαλύτερη φασματική απόδοση.

Το TELUS 4G + LTE μπορεί να υποστηρίξει uplink 150Mbps και uplink 75Mbps σύμφωνα με τις προδιαγραφές 3GPP, ενώ το TELUS 4G υποστηρίζει μόνο uplink 42Mbps και uplink 5,76 Mbps λόγω των διαφορών και των περιορισμών στις τεχνολογίες.

Το TELUS 4G + LTE είναι πιο αποτελεσματική και βελτιστοποιημένη τεχνική από την τρέχουσα τεχνική TELUS 4G, η οποία είναι γενικά γνωστή ως HSPA +.